Home

Ons mobiliteitssysteem staat onder druk. Niet alleen doordat we tegen de grenzen van uitbreidingsmogelijkheden aanlopen, maar ook omdat de negatieve impact van het huidige systeem op sociale- en milieuvraagstukken onhoudbaar wordt. Tel daarbij op dat onze mobiliteit steeds vaker te maken krijgt met disruptieve mobiliteitsconcepten van -van oudsher- externe partijen en het wordt duidelijk dat er grote kennisvragen op ons af komen. De COVID-19 crisis en de plotselinge impact daarvan op ons mobiliteitsgedrag en -systeem zijn een wake-up call dat we als samenleving continue geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen die vragen om nieuwe perspectieven. 

In de Mobiliteitsbeweging ontwikkelen we samen de lenigheid die nodig is om op verschillende manieren over ons mobiliteitssysteem na te denken, om er anders naar te kijken en uiteindelijk om anders te doen. Mobiliteit speelt steeds vaker een sleutelrol in een toenemend aantal maatschappelijke vraagstukken. Dit zorgt ervoor dat het standaard begrippenkader steeds minder toereikend is. Met een diverse groep landelijke, regionale en lokale partijen van binnen- en buiten het klassieke mobiliteitsdomein vormen we een groeiend netwerk dat actief zoekt naar nieuwe manieren van denken rondom mobiliteit. Alleen met nieuwe verhaallijnen, nieuwe manieren van kijken en nieuwe kennisvragen kunnen we mobiliteitstransities ondersteunen.

De eerste versie van deze nieuwe verhaallijnen – of narratieven – zijn te vinden in ons boekje ‘Nieuwe narratieven voor mobiliteit’:

Online Meet-Ups gemist? De opnames van de Meet-Ups zijn nu terug te kijken!


Tweede fase van de Mobiliteitsbeweging:

  1. Kennislijn

Vier mini-onderzoeken uitgevoerd om met als uitgangspunt verschillende narratieven.

  1. Praktijklijn

Vijf online Meet-Ups met specifieke onderwerpen waar iedereen zijn ervaring kan delen en nieuwe kan opdoen.

  1. Beleidslijn

Aan de slag met het mobiliteitsbeleid van de vijf metropoolregio’s in Nederland.

  1. Ontwerplijn

Beeld genereren bij de andere invalshoeken en narratieven van de Mobiliteitsbeweging.


Eerste fase van de Mobiliteitsbeweging:

  1. Mobiliteitssafari’s

Vijf ‘mobiliteitssafari’s’ in de metropoolregio’s van Nederland om de perspectieven, uitdagingen en dilemma’s van stedelijke mobiliteit waar te nemen.

  1. The Lodge

De opgedane perspectieven, uitdagingen en dilemma’s zijn tijdens The Lodge omgezet in nieuwe narratieven voor mobiliteit en bijbehorende kennisvragen.

  1. Kennisagenda 0.5

De narratieven en kennisvragen uit The Lodge zijn verwerkt in wat we de 0.5-versie van een kennisagenda noemen.


Sometimes the only thing stopping us from progress is our attachment to a previous conceptual framework

@mobiliteitsbeweging

The only thing stopping policy makers from making better streets is their attachment to a previous conceptual framework. Break free! (@buitengebieden)

♬ origineel geluid – De Mobiliteitsbeweging