Bijeenkomsten

The Lodge

De Mobiliteitsbeweging heeft in ‘mobiliteitssafari’s’ in de 5 metropoolregio’s van Nederland de dilemma’s rondom mobiliteit en aanzetten tot nieuwe narratieven voor mobiliteit opgehaald. Deze aanzetten zijn uitgewerkt in 10 potentiële nieuwe narratieven voor mobiliteit voor de toekomst.

In The Lodge hebben we per nieuw narratief nieuwe types kennisvragen opgehaald: conceptuele vragen (anders denken), empirische vragen (anders kijken) en een beleidsvragen (anders doen). In dit verslag staan de opgehaalde kennisvragen per narratief, en zijn ook de meest interessante gemarkeerd. Deze kennisvragen zijn de basis voor de vernieuwing van het mobiliteitsbeleid van rijk en regio. Het beoogde resultaat van The Lodge is een ‘Toekomstagenda Mobiliteit 0.5’.


Mobiliteitssafari’s 

Als startpunt voor de Mobiliteitsbeweging beginnen we met het ophalen van concrete dilemma’s en perspectieven van partijen in het mobiliteitsdomein in de vijf metropoolregio’s: beleidsmakers van verschillende schaalniveau’s, strategen en uitvoerende partijen.

In de vorm van een Safari voeren we overal eerst een gesprek over de persoonlijke drive voor het werken in de mobiliteit, de frustraties in het werkveld in relatie tot de toenemende vragen aan het mobiliteitssysteem en de dilemma’s die dit oplevert.

Daarna volgt een Mini-Masterclass over het belang van nieuwe narratieven en gaan de deelnemers op pad met een opdracht om met andere ogen naar het mobiliteitssysteem te kijken. We zoeken en bestuderen samen de Big Five: de Homo Economicus, de Homo Ludens, de Homo Faber, de Homo Socialis en de Homo Mysterius.

Met de inzichten gaan we een eerste poging doen om een nieuw perspectief op mobiliteit te ontwikkelen. Een ‘cognitieve gymnastiek oefening’!


Online Meet-Ups

De Mobiliteitsbeweging organiseert een aantal online meet-ups waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. Iedereen mag meedoen en wordt uitgedaagd om anders te denken over mobiliteit. Hoe ziet volgens jou de mobiliteit van de toekomst eruit?