‘Reclaiming mobility innovations’

In oktober kwam een groep internationale wetenschappers naar de Universiteit van Amsterdam om -in het kader van de Mobilitieitsbeweging- na te denken over de rol die mobiliteitsinnovaties spelen in het vormgeven van onze toekomst. Dat leverde mooie reflecties en waardevolle inzichten op. Onder andere dat (1) er urgentie is om als sociaal-wetenschappers meer aanwezig te zijn in de processen van innovatie (2) huidige innovaties vaak gaan over het ’tinkeren’ met objecten in plaats van het oplossen van echte problemen, en (3) er meer holistisch naar mobiliteit moet worden gekeken. Lees hier het (Engelse) verslag.

Naar visionaire verkeerskunde

Zef Hemel roept op visionaire planologie. Kan de Mobiliteitsbeweging daar ook wat van leren? We moeten collectieve verbeeldingskracht ontwikkelen!

In een steeds complexere wereld is het tijd voor een visionaire planologie. Een planning die niet meer uitgaat van het idee van maakbaarheid, maar van geloofwaardige en inspirerende visies op de toekomst. Ruimtelijke visies die grotendeels gevoed worden door de concrete ervaringen en verbeeldingskracht van burgers. De planoloog krijgt daardoor de rol van een detective en een moderator die door de kracht van verhalen mensen nieuwe openingen in het denken biedt en daarmee beslissende veranderingen teweeg kan brengen.

Ruimtelijke ordening in dit kleine land gaat weer leven wanneer na twintig jaar afwezigheid collectieve verbeeldingskracht en open fora worden ingezet voor de bereiding van gedeelde, door burgers ontwikkelde toekomstverhalen die in brede kring plezier opwekken en die tegelijk realistisch zijn. Door iets bijzonders in beweging te zetten worden burgers geactiveerd en worden nieuwe werkelijkheden mogelijk.”

Lees de afscheidsrede van Zef Hemel als bijzonder hoogleraar hier.

15 minute city narratief

Luister naar het verhaal van Carlos Moreno over hoe de 15 Minuten stad écht een aantal nieuwe waardes centraal stelt. En daarmee ook een echt ander narratief presenteert voor mobiliteit en de straat (waarmee vervolges Anne Hidalgo de verkiezing voor Burgermeester van Parijs won en de wethouder mobiliteit werd afgeschaft).

Mobility Language Matters

In 2020 schreef Marco te Brömmelstroet het boek Mobility Language Matters dat verscheen als gratis appendix bij Het Recht van de Snelste (Uitgeverij: De Correspondent). In dit e-book wordt uitgewerkt hoe taal onze blik op mobiliteit vormgeeft en wat dat uiteindelijk betekent voor hoe we onze mobiliteit (en onszelf) vorm geven. Het geeft vooral ingangen in het werk van een groot aantal relevante wetenschappers. Het gratis e-book kun je hier als PDF downloaden.

De structuur van het betoog Mobility Language Matters.

How language shapes the way we think…

Hieronder kun je TED lezing bekijken van professor Lera Boroditzky die ons inspireert om anders naar onze mobiliteitstaal te kijken: “The beauty of linguistic diversity is that it reveals to us just how ingenious and how flexible the human mind is.” Door op onze taal te reflecteren kunnen we dus zelf bepalen welke problemen we zien, welke oplossingen bedenken en welke vragen we stellen.

Slides Mini Masterclass

Het slidedeck van de Mini Masterclass die in de safari’s is gebruikt om de deelnemers aan het werk te zetten.

Wil je, net als ruim 150 collega’s uit het mobiliteitsdomein, de volledige masterclass bijwonen? Zo wordt je ook onderdeel worden van de groeiende Mobiliteitsbeweging! Meer informatie en aanmeldopties vind je via deze link.

Safari’s en lodges

De Mobiliteitsbeweging trapt dit najaar af met safari’s in eigen land. In vijf
metropoolregio’s gaan we op zoek naar de mobiliteitsdilemma’s en -vraagstukken.
Dat doen we aan de hand van The Big Five – vijf duurzaamheidsthema’s waarin
het mobiliteitssysteem een sleutelrol speelt. In elke regio staat één thema in
de schijnwerpers:

  • We brengen de metropoolregio’s in een centrale rol
  • We geven een masterclass over nieuwe narratieven en cognitieve lenigheid
  • We bezoeken casusgebieden en passen de opgedane kennis over narratieven
    direct toe in een herontwerp
  • We bieden een klein vervolgonderzoek voor verdere uitwerking

De Lodge
Op 11 november van 15:00 – 17:00 uur komen de vijf metropoolregio’s bij elkaar
in Den Haag voor de Lodge. Hier delen we in aanwezigheid van Kees van den
Burg (DG Mobiliteit bij het ministerie van I&W) onze bevindingen en – zoals het een
safari betaamt – de vakantiefoto’s!