Eerste fase

  1. Mobiliteitssafari’s

Vijf ‘mobiliteitssafari’s’ in de metropoolregio’s van Nederland om de perspectieven, uitdagingen en dilemma’s van stedelijke mobiliteit waar te nemen.

  1. The Lodge

De opgedane perspectieven, uitdagingen en dilemma’s zijn tijdens The Lodge omgezet in nieuwe narratieven voor mobiliteit en bijbehorende kennisvragen.

  1. Kennisagenda 0.5

De narratieven en kennisvragen uit The Lodge zijn verwerkt in wat we de 0.5-versie van een kennisagenda noemen.