Kennisagenda 1.0

Meervoudig en lenig denken over mobiliteit

Groeiende files, doorstromingsproblemen, gebrek aan parkeerruimte, onveilig verkeer, minder uitstoot? Kwesties uit ons hedendaagse denken over mobiliteit waarin de waarde van snelheid en gemak centraal staat. Zit u ook vast in dit denken over mobiliteit?

Er is hoop! We kunnen anders denken en anders doen, als we anders leren kijken. Niet naar één oplossing, één technologie of één nieuw toekomstbeeld. Er is hoop als we samen leren om meervoudig te kijken, naar meerdere toekomsten tegelijk, en zoeken naar de onderliggende waarden wat we samen écht belangrijk vinden…

Het kritische bevragen van onze onderliggende waarden en dit vertalen naar nieuwe kennisvragen en verhaallijnen voor mobiliteit in de toekomst. Dit is het centrale doel van de Mobiliteitsbeweging: een open en informeel netwerk van personen en partijen die zich bezighouden met het vernieuwen en verbeteren van ons mobiliteitssysteem. De Mobiliteitsbeweging verkent volop de mogelijkheden aan de hand van experimenten,
ontwerpen en onderzoeken. En organiseert hiervoor allerlei interactieve meetings en werkbijeenkomsten om meervoudig en cognitief lenig naar mobiliteit te kijken.

De eerste resultaten hebben we opgetekend in dit kladblok – als kennisagenda – ter
inspiratie en stimulering voor het anders kijken, denken en doen in mobiliteit. Verwacht geen sluitende antwoorden, maar handreikingen en instrumenten om uw eigen vragen te stellen: een kennisagenda om te hanteren als uw eigen Zwitserse zakmes!

Lees en download hieronder de Kennisagenda 1.0!