M5-Werkplaatsen

De Mobiliteitsbeweging organiseerde in 2022 twee M5-Werkplaatsen. Samen met de vijf metropoolregio’s, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat gingen we op zoek naar beleidsvernieuwing.

M5- Werkplaats #1 – 9 mei 2022
Tijdens de eerste werkplaats reflecteerden we op de ‘waarden’ in mobiliteit die we vanuit zes doelgroepen hebben gespeeld en keken we naar de eisen die deze doelgroepen aan het mobiliteitssysteem stellen vanuit deze waarden. Met hulp van een reissimulatie in de regio Utrecht en met de steun van striptekenaars hebben we nieuwe, meervoudige eisen geformuleerd aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. 


M5- Werkplaats #2 – 8 juni 2022
Tijdens werkplaats #2 gingen we aan de slag met mobiliteit, verstedelijking en nieuwe, andersoortige narratieven. Met drie instrumenten oefenden we cognitieve lenigheid: de vaardigheid om constant tussen verschillende denkwijzen en disciplines te kunnen schakelen. De instrumenten maakten onverwachte combinaties tussen mobiliteitsmaatregelen, verstedelijkingsopgaven en narratieven. Zo gingen we op zoek naar vernieuwing in verstedelijkings- en mobiliteitsbeleid.