Meet-Up #3: De multimodale snelweg

Meet-Up #3 stond in het teken van ‘de multimodale snelweg’. Alan Hoekstra van Rijkswaterstaat beet het spits af over multimodale hubs langs het hoofdwegennet. Vervolgens lichtte Studio Bereikbaar zijn rapport over Corridorhubs toe.

Vervolgens hebben de deelnemers van de Meet-Up in groepjes nagedacht over corridorhubs. Samen hebben zij nagedacht over hoe hubs invloed hebben verschillende aspecten en narratieven van mobiliteit en vice versa. Ten slotte zijn hier weer nieuwe beleids- en onderzoeksvragen uit voortgekomen.

Resultaten van de groepen:

Originele dia’s openen

Tot slot hebben de provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht hun visie op de hub in Breukelen toegelicht. Daarbij kwamen de verschillende narratieven van mobiliteit wederom aan bod.