Meet-Up #3: De multimodale snelweg

Meet-Up #3 stond in het teken van ‘de multimodale snelweg’. Alan Hoekstra van Rijkswaterstaat beet het spits af over multimodale hubs langs het hoofdwegennet. Vervolgens lichtte Studio Bereikbaar zijn rapport over Corridorhubs toe.

Vervolgens hebben de deelnemers van de Meet-Up in groepjes nagedacht over corridorhubs. Samen hebben zij nagedacht over hoe hubs invloed hebben verschillende aspecten en narratieven van mobiliteit en vice versa. Hier zijn weer nieuwe beleids- en onderzoeksvragen uit voortgekomen.


Resultaten van de groepen:

Originele dia’s openen