Meet-Up #4: Open Podium

Tijdens Meet-Up #4 hebben we vier gastsprekers het podium geboden:

  1. Beste plaatsen voor groeiende werkgelegenheid en woningbouw om auto te vervangen met thuiswerken, loop-, fiets- en OV-verplaatsingen? – Jan Hoogenraad
  2. Opvullen kennisleemte: ontwikkeling reistijden en snelheden per vervoerswijze (en verstedelijkingsgraad) – Arie Bleijenberg
  3. Parkeren: Hoe kunnen we anders nadenken over parkeerplaatsen bij woningen? – Jacco Bontekoe
  4. Van gewoontegedrag naar een bewuste keuze van mobiliteit. Wat is er voor nodig om gewoontegedrag te doorbreken en mensen voor iedere rit een bewuste keuze te laten maken? – Klaas-Jan Gräfe

Aan de hand van verschillende narratieven hebben de deelnemers van de Meet-Up hun vragen, ideeën en opmerkingen geplaatst bij elk onderwerp:

Op volledige grootte bekijken