Mobiliteitssafari De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Op 11 oktober was De Mobiliteitsbeweging te gast bij de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen! We gebruikten het stationsplein van Arnhem als ‘jachtgebied’ voor de mobiliteitssafari.

Er zijn verschillende dilemma’s opgehaald. Zo gaven deelnemers aan dat en nu weinig sprake is van integraal denken. Er wordt veel vanuit hokjes gedacht, terwijl de opgaven een integrale aanpak nodig hebben.

Wat we bedenken staat ver af van wat de doelgroep belangrijk vindt. We moeten strijd voeren met andere ‘hokjes’ om ons ‘hokje’ op de agenda te krijgen. Er is een kloof tussen ambities en de praktijk.

Door langdurige processen is de besluitvorming traag en stroperig . Dit leidt ertoe dat er weinig keuzes worden gemaakt. Er heerst een gevoel dat we stilstaan en oplossingen mislopen. ‘Wil iedereen het wel? Dit frustreert en vermoeit!’.

‘Wie beweegt eerst?’. Leiderschap nemen ontbreekt. We willen het systeem veranderen, maar wijzen altijd naar de ander. Veel praten, weinig doen. We missen kansen omdat er niets gedaan wordt. Hoe begin je de verandering, en hoe krijg je iedereen mee? Het is moeilijk om een verandering in te zetten.

We hebben samen ook een aanzet gedaan tot nieuwe narratieven:

  • de Happy Hub: mobiliteitshub à la Ludens
  • de Nieuwe Nabijheid: waarom (extra) mobiliteit nodig?
  • Arnhem-Oost omarmt jou!: slechten van barrières

Het verslag van de mobiliteitssafari in Utrecht:


Maarten Ducrot reflecteerd op de safari:

@mobiliteitsbeweging

Reflectie op MobiliteitsSafari Groene Metropool door Maarten Ducrot

♬ Lazy Sunday – Official Sound Studio