Mobiliteitssafari Utrecht – U10

Op 4 oktober was De Mobiliteitsbeweging te gast in Utrecht! We gebruikten het stationsplein als ‘jachtgebied’ voor de mobiliteitssafari.

Er zijn verschillende dilemma’s opgehaald. Zo gaven deelnemers aan dat de regie tussen de domeinen mobiliteit en ruimte versplinterd is. Vanuit je eigen bril doe je de goede dingen en heb je gelijk, maar met elkaar werkt dat niet.

Door langdurige processen is de besluitvorming traag en stroperig . Dit leidt ertoe dat er weinig keuzes worden gemaakt. Er heerst een gevoel dat we stilstaan en oplossingen mislopen. ‘Wil iedereen het wel? Dit frustreert en vermoeit!’.

Conservatief denken heerst. Auto is prioriteit vanuit de organisatie. Voor de auto is er wel ruimte (budgetair), voor andere modaliteiten minder aandacht.

We hebben samen ook een aanzet gedaan tot nieuwe narratieven:

  • ‘geniet van je vertraging’: traagheid als kwaliteit
  • de meebewegende plek: maak je eigen ruimte
  • gelukkig onderweg: gelukkig zijn we er nog niet!

Het verslag van de mobiliteitssafari in Utrecht:


Maarten Ducrot reflecteert op de safari:

@mobiliteitsbeweging

Reflectie op MobiliteitsSafari Utrecht door Maarten Ducrot.

♬ Lazy Sunday – Official Sound Studio