Mobiliteitssafari’s

Als startpunt voor de Mobiliteitsbeweging beginnen we met het ophalen van concrete dilemma’s en perspectieven van partijen in het mobiliteitsdomein in de vijf metropoolregio’s: beleidsmakers van verschillende schaalniveaus, strategen en uitvoerende partijen.

In de vorm van een Safari voeren we overal eerst een gesprek over de persoonlijke drive voor het werken in de mobiliteit, de frustraties in het werkveld in relatie tot de toenemende vragen aan het mobiliteitssysteem en de dilemma’s die dit oplevert.

Daarna volgt een Mini-Masterclass over het belang van nieuwe narratieven en gaan de deelnemers op pad met een opdracht om met andere ogen naar het mobiliteitssysteem te kijken. We zoeken en bestuderen samen de Big Five: de Homo Economicus, de Homo Ludens, de Homo Faber, de Homo Socialis en de Homo Mysterius.

Met de inzichten gaan we een eerste poging doen om een nieuw perspectief op mobiliteit te ontwikkelen. Een ‘cognitieve gymnastiek oefening’!