Nieuwe Kennisagenda

Hier komt in maart 2022 de nieuwe kennisagenda van de Mobiliteitsbeweging beschikbaar. Deze agenda presenteert de nieuwe onderzoeksvragen die Rijkwswaterstaat, het Ministerie van I&W en andere sleutelspelers in het mobiliteitsdomein zich moeten stellen.