Ontwerpend Onderzoek

De meervoudige transitie naar mogelijke mobiliteitssystemen van de toekomst kan in woorden worden gevat, maar de verhalen kunnen ook beeldend worden verteld. Ontwerpend onderzoek is daar een mooi middel voor!

Aan vijf uiteenlopende bureaus is gevraagd:

Ontwerp transitiepaden naar mogelijke duurzame mobiliteitssystemen van de toekomst

Dit om zo uiteindelijk de meervoudigheid van het onderwerp zo maximaal mogelijk in beeld te brengen. Om de bureaus niet te beïnvloeden is de uitwerking en de vorm van de opdracht vrij gelaten. De resultaten vind je hier!

Spring naar: BURA urbanism | Felixx | NEXT architects | Superuse | Thonik


BURA urbanism

Om de toekomst te verkennen kijkt BURA eerst naar het verleden. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben altijd het mobiliteitssysteem veranderd, een eeuwenlang proces van schikken en herschikken. BURA kijkt in hun filmpje naar de veranderingen in de Wibautstraat in Amsterdam. Het laat ook zien hoe de verhouding tussen ECO en EGO continu aan verandering onderhevig is. De ontwikkeling wordt vanuit het nu doorgetrokken naar de toekomst, waarmee de vraag wordt opgeworpen hoe ECO en EGO met elkaar in balans kunnen worden gebracht.


Felixx

Snelwegen zijn zeker in de beginjaren vaak aangelegd als rechte lijnen zonder veel rekening te houden met het onderliggende landschap. Felixx draait dit gegeven radicaal om en laat ze juist het landschap bepalen. In een toekomst waar door o.a. zeespiegelstijging Nederland meer en meer een waterlandschap is geworden, structureren de dijklichamen waar de wegen op liggen het landschap, ze verbinden de stedelijke eilanden en functioneren als evacuatieroutes.


NEXT architects

NEXT verbindt mobiliteit aan de transitieperiode op het gebied van klimaat, water, energie en natuur en milieu waar we in zitten. Hoe verhoudt mobiliteit zich tot vrijheid? Kunnen we nog wel versnellen of vertragen? NEXT ziet vier soorten transformaties:

  • transformatie op de kaart
    zie hoe we anders omgaan met de rivier
  • transformatie in beleving
    mobiliteit moet ook weer leuk worden
  • transformatie in beweging
    hoe slechten we barrières?
  • transformatie door transitie

Interessant is de notie dat alle transformaties hun eigen snelheid hebben. De transformatiecyclus van het infrastructuursysteem is bijvoorbeeld veel langer dan die van de voertuigen die erop rijden.


Superuse

Het vergroenen van mobiliteit is heel mooi, maar er is nog meer winst te halen als we proberen te zorgen dat er minder afstanden afgelegd hoeven te worden. Bij superuse gaat het daarbij niet alleen om de afstanden die we zelf afleggen, maar ook om de afstanden die onze spullen en grondstoffen afleggen om bij ons te komen. Met zogenaamde ‘cyclifiers’ laat Superuse zien dat het mogelijk is om kleinere kringlopen te realiseren, waardoor de verplaatsingsbehoefte afneemt, waardoor in de stad nieuwe leefruimte ontstaat.


Thonik

Thonik ontwikkelde zijn eigen hoofdkantoor aan de Wibautstraat in Amsterdam. De gevel is voorzien van een zebra-patroon. Samen met de observatie dat het eigenlijk heel vreemd is dat straten het domein zijn van doorgaand verkeer waar je maar mondjesmaat kunt oversteken, vormde dit de inspiratie voor ‘De Zebra-society’. In het filmpje is te zien wat er gebeurt als je de default radicaal omdraait.


Op 24 februari 2022 zijn de ontwerpen besproken tijdens de eerste online Meet-Up van de Mobiliteitsbeweging.