Student essays ‘Rethinking Mobility’

Hier komen in begin 2022 de essays beschikbaar van de internationale studenten Rethinking Urban Transport Planning aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schrijven essays over de nieuwe kennisvragen die nodig zijn om anders na te denken over mobiliteit en mobiliteitsplanning.