The Lodge 2.0

Afgelopen 29 september jl. kwamen we bij elkaar in The Lodge 2.0, het thuishonk van De Mobiliteitsbeweging! Hier presenteerden we deze Kennisagenda 1.0 aan de directeuren van de vijf metropoolregio’s en Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van IenW.

The Lodge 2.0
In The Lodge 2.0 keken we samen naar de opbrengst van De Mobiliteitsbeweging en presenteerden we een eerste agenda voor ‘Mobiliteit in de Toekomst’. Hopelijk hebben we u prettig ontregeld 😉 Samen gingen we aan de slag met cognitieve lenigheid en meervoudig denken in mobiliteit: de kernpunten van De Mobiliteitsbeweging. Hieronder kunt u het verslag lezen van The Lodge 2.0!

Vervolg: doe mee met De Mobiliteitsbeweging!
Na ruim een jaar werken aan De Mobiliteitsbeweging gaan we aan de slag met vervolglijnen voor een uitwerking van de Kennisagenda. We willen dit doen met een breed netwerk van personen en partijen binnen én buiten het mobiliteitsdomein.

We zien drie concrete vervolglijnen:
1. Wetenschapslijn – bijdragen aan de kennisdeling van nieuwe NWA- en NWO onderzoeken
2. Ontwerplijn – versterken van het ontwerpend onderzoek van RWS en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
3. Beleidslijn – inspiraties voor innovaties in mobiliteitsbeleid van de M5 en IenW

Verslag The Lodge 2.0