The Lodge

11 november gingen we in The Lodge aan de slag met nieuwe narratieven voor mobiliteit van de toekomst. Voor elk narratief hebben we conceptuele, empirische en beleidsvragen geformuleerd. Dit zijn de uitkomsten van The Lodge.

Van 5 mobiliteitssafari’s naar ‘The Lodge
De Mobiliteitsbeweging heeft in ‘mobiliteitssafari’s’ in de 5 metropoolregio’s van Nederland de dilemma’s rondom mobiliteit en aanzetten tot nieuwe narratieven voor mobiliteit opgehaald. Deze aanzetten zijn uitgewerkt in 10 potentiële nieuwe narratieven voor mobiliteit voor de toekomst.

In The Lodge hebben we per nieuw narratief nieuwe types kennisvragen opgehaald: conceptuele vragen (anders denken), empirische vragen (anders kijken) en een beleidsvragen (anders doen). In dit verslag staan de opgehaalde kennisvragen per narratief, en zijn ook de meest interessante gemarkeerd. Deze kennisvragen zijn de basis voor de vernieuwing van het mobiliteitsbeleid van rijk en regio. Het beoogde resultaat van The Lodge is een ‘Toekomstagenda Mobiliteit 0.5’.


Hieronder vind je de 10 nieuwe narratieven + de kennis- en beleidsvragen die zijn bedacht in The Lodge:


Hieronder vind je het verslag van The Lodge:


Samen zijn we tot een top-5 meest waardevolle narratieven gekomen:

  1. Mobiliteit als rechtvaardigheid
  2. Mobiliteit als keuze
  3. Mobiliteit als beleving
  4. Mobiliteit als ontmoeting
  5. Mobiliteit als vrijheid
De uitslag van de stemming op het meest waardevolle narratief.