Naar visionaire verkeerskunde

Zef Hemel roept op visionaire planologie. Kan de Mobiliteitsbeweging daar ook wat van leren? We moeten collectieve verbeeldingskracht ontwikkelen!

In een steeds complexere wereld is het tijd voor een visionaire planologie. Een planning die niet meer uitgaat van het idee van maakbaarheid, maar van geloofwaardige en inspirerende visies op de toekomst. Ruimtelijke visies die grotendeels gevoed worden door de concrete ervaringen en verbeeldingskracht van burgers. De planoloog krijgt daardoor de rol van een detective en een moderator die door de kracht van verhalen mensen nieuwe openingen in het denken biedt en daarmee beslissende veranderingen teweeg kan brengen.

Ruimtelijke ordening in dit kleine land gaat weer leven wanneer na twintig jaar afwezigheid collectieve verbeeldingskracht en open fora worden ingezet voor de bereiding van gedeelde, door burgers ontwikkelde toekomstverhalen die in brede kring plezier opwekken en die tegelijk realistisch zijn. Door iets bijzonders in beweging te zetten worden burgers geactiveerd en worden nieuwe werkelijkheden mogelijk.”

Lees de afscheidsrede van Zef Hemel als bijzonder hoogleraar hier.